Last saved at

Hi. Nice to see you in SkySoft Breef

Fill up the form below, and get your info in a convenient way

פרטי המזמין

*שם

*דוא"ל

*טלפון

פרטי יצירת קשר נוספים

מידע עיקרי על האתר

שם

שם דומיין, אם קיים

תחום פעילות

קהל היעד

מתחרים

ציינו קישורים לאתרים של המתחרים שלכם. מה חייב להופיע או לא להופיע בעיצוב שלכם

שפה/ות האתר שלכם

קישור לעיצוב/ים הישן/ים שלכם

אם קיימים

Add some of your trash here

דרישות ובקשות ביחס לעיצוב

מטרה

אילו מטרות הוצבו בפני המעצב? למה אתם מצפים מהעיצוב החדש? אילו תוצאות יש להשיג?

סוג האתר

סמנו את האופציה הדרושה

צבע

אם אתם מתקשים בבחירת הצבע, אנא סמנו את האופציה הדרושה

רקע

ציינו את הצבע העיקרי בו יעשה שימוש באזורים בהם מופיע תוכן של האתר.

גופן

ציינו את הגופנים בהם יש להשתמש לצורך עיצוב האתר: גופנים סטנדרטיים או שם של גופן מסוים

אוהב

ציינו קישורים לאתרים שאת העיצוב שלהם אהבתם. אלה יכולים להיות אתרים שונים, לאו דווקא אתרים הקשורים לנושא שלכם. תארו בקצרה את אשר אהבתם

לא אוהב

ציינו קישורים לאתרים שאת העיצוב שלהם לא אהבתם. אלה יכולים להיות אתרים שונים, לאו דווקא אתרים הקשורים לנושא שלכם. תארו בקצרה את אשר לא אהבתם

אחר

ציינו בקשות אחרות שלכם, אשר אינן מופיעות בשאלות

Add some of your trash here

מראה ומבנה עמודי האתר

תרשים

(אב טיפוס) (ציינו קישור או הוסיפו למסמך תרשים מוכן / אב טיפוס של האתר)

מבנה

(ניתן גם לציין קישורים לאתרים עם מבנה דומה לאתר העתידי שלכם. אלה יכולים להיות אתרים שונים, לאו דווקא אתרים הקשורים לנושא שלכם)

תפריטים

(ציינו את כותרות התפריט ואת המראה שלו - אופקי / אנכי)

בלוקים

(תארו את כל הבלוקים שצריכים להופיע בעמודי האתר או צרפו תרשים)

רוחב

ציינו את רוחב אזור העבודה בפיקסלים

תאימות

ציינו האם יש צורך בגרסת מובייל של האתר (אתר המותאם למכשירים ניידים)

גרסה למכשיר נייד

ציינו דוגמא לגרסת אתר המותאמת למכשירים ניידים

אחר

ציינו בקשות אחרות שלכם, אשר אינן מופיעות בשאלות

חומרים נוספים

קישורים לתמונות, תכנים, קבצים אחרים כלשהם וקישורים

Add some of your trash here

מידע נוסף

לוגו

ציינו האם יש צורך בעיצוב לוגו ייחודי

רשתות חברתיות

ציינו האם יש צורך בהרשמה ובפתיחת עמודים ברשתות חברתיות

אחר

עיצובים גרפיים אחרים, למשל: באנרים פרסומיים, סליידרים, דברי דפוס שונים

Add some of your trash here

לוחות זמנים ותקציב

לו"ז ביצוע

תקציב מתוכנן

אמצעי תשלום

Add some of your trash here